Benno Gruijters nieuwe (tijdelijke) directeur-bestuurder

Vanaf 1 december is Benno Gruijters directeur-bestuurder bij Groen Wonen Vlist en hij zal deze rol tijdelijk vervullen tot aan de definitieve invulling van deze functie (naar verwachting tweede kwartaal 2021).

Benno stelt zich graag even kort aan u voor:

Mijn hele werkzame leven heb ik gewerkt in de volkshuisvesting. Gestart in 1981 in diverse functies o.a. contactpersoon stadsvernieuwing bij de NWR (inmiddels Aedes), coördinator verhuur bij wbv St. Joseph (AlWel) in Breda, manager wonen bij Bouwen en Bewaren (Poort6) Gorinchem, adviseur en interim-manager bij Atrivé, manager wonen bij Talis in Nijmegen, directeur-bestuurder bij Omnivera (Fien Wonen) in Hardinxveld-Giessendam.

Vanaf 2015 als zelfstandig ondernemer werkzaam. Ook hier actief geweest voor diverse woningcorporaties als adviseur of interim bestuurder. Laatste klus was directeur-bestuurder a.i. bij Beter Wonen Streefkerk. Deze corporatie geleidt naar een fusie met Lek en Waard Wonen. Daarnaast actief als visitator voor woningcorporaties voor Cognitum.

Privé, getrouwd, drie kinderen en trotse opa van vijf kleinkinderen.

Benno is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Als tijdelijke directeur-bestuurder onderhoudt hij onder andere contacten met de huurdersvereniging, de Raad van Commissarissen, andere corporaties uit de omgeving, projectontwikkelaars en de gemeente.

Bekijk alle berichten