Organisatie

Groen Wonen Vlist is werkzaam in de gemeente Krimpenerwaard en heeft ruim 1.000 sociale huurwoningen in de plaatsen Haastrecht, Stolwijk en Vlist, voor mensen met een laag inkomen. Wij hebben geen vrije sectorwoningen. Het merendeel zijn eengezinswoningen, maar we hebben in Stolwijk en Haastrecht ook behoorlijk wat seniorenwoningen. Jongeren en alleenstaanden mogen ook op het aanbod van eengezinswoningen reageren.

Nadat we de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd hebben in groot-onderhoud van onze woningen staat Groen Wonen Vlist nu de komende decennia voor de grote opgave om vanaf 2050 al haar woningen energie-neutraal te hebben. Ook moeten de woningen ‘gasloos’ worden gemaakt. Verwarming en koken gebeuren dan niet meer op gas. Wij zijn een plan aan het opstellen welke woningen we in welke volgorde aanpakken en welke maatregelen we moeten treffen. Het kan ook zijn dat we woningen stapsgewijs naar energie-neutraal brengen.

Een andere belangrijke opgave is de betaalbaarheid van de woningen. De gemiddelde huur van onze woningen blijft onder het landelijk gemiddelde. De jaarlijkse huurverhoging volgt de inflatie. De laatste jaren hebben we die zelfs beneden de inflatie weten te houden. De huur van seniorenwoningen verlagen we regelmatig bij toewijzing om die woningen ook beschikbaar te houden voor huurders met recht op huurtoeslag.

Natuurlijk geven we ook aandacht aan zaken als leefbaarheid, vitaliteit van de kernen, huisvesting van bijzondere groepen en zo lang mogelijk thuis blijven wonen van ouderen en nog veel meer zaken. Dat doen we met een klein professioneel team dat kwaliteit van dienstverlening hoog heeft staan én in nauwe samenwerking met de huurders zelf en met de huurdersvereniging Huurdersbelang. Want wij vinden het belangrijk dat wat we doen aansluit op de wensen en behoeften van de huurders. Vandaar ons motto ‘voor de buurt, met de buurt en in de buurt’.