ANBI

Groen Wonen Vlist heeft van de Belastingdienst de ANBI-status gekregen. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

ANBI’s mogen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen. Daartegenover staat dat een ANBI bepaalde gegevens online publiceert, zoals de naam van de instelling, de naam van de bestuurder en het jaarverslag. Al deze gegevens/documenten zijn op deze website gepubliceerd.

RSIN/fiscaal nummer: 003440126 – Kamer van Koophandel nummer: 29012831