Bestuur / medewerkers

Groen Wonen Vlist heeft een directeur-bestuurder: Gerwin Kamps.

Vanaf 1 juni 2021 is Gerwin Kamps directeur-bestuurder bij Groen Wonen Vlist.

Gewin is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Als directeur-bestuurder onderhoudt hij onder andere veel contacten met de huurdersvereniging, de Raad van Commissarissen, andere corporaties uit de omgeving, projectontwikkelaars en de gemeente.

Daarnaast heeft Groen Wonen Vlist een kleine werkorganisatie bestaande uit 8 medewerkers:

R. Kremer – Opzichter reparatieverzoeken en dynamisch onderhoud

Huurders die een reparatieverzoek hebben of in aanmerking willen komen voor een nieuwe badkamer/keuken/toilet komen bij Rogier terecht. Rogier is ook verantwoordelijk voor mutaties, hiervoor doet hij onder andere de voor- en eindinspecties.

 

Ben Jansen –  Opzichter planmatig onderhoud

Ben is verantwoordelijk voor het planmatig onderhoud binnen Groen Wonen Vlist, denk bijvoorbeeld aan schilderwerk, maar ook aan grote renovaties. Daarnaast houdt hij zich bezig met de verduurzaming van ons bezit. Ook het VvE-beheer is onderdeel van Ben zijn werk. Hiervoor woont hij onder andere VvE vergaderingen bij, heeft overleg met de besturen van de VvE’s en stemt planmatig onderhoud af.

 

Renate Klarenbeek – Front office medewerker

Als u nu met Groen Wonen Vlist belt, is de kans groot dat u Renate aan de lijn krijgt. Daarnaast ondersteunt Renate alle collega’s op verschillende vlakken; waaronder het organiseren van bewonersgesprekken voor de directeur-bestuurder.

 

Arie Vuik – Senior financieel medewerker

Arie zorgt voor een goed werkende financiële administratie. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het opstellen van de verschillende begrotingen voor bijvoorbeeld de uitvoering van onderhoud en voor de rapportages over de uitvoering van werkzaamheden. Ook stelt hij elk jaar de jaarrekening op.

 

 

Marjolein Roosen – Woonconsulent

Marjolein is woonconsulent en daarmee onder andere verantwoordelijk voor het toewijzen van onze woningen. Hiervoor informeert en adviseert zij onze (toekomstige) huurders. Daarnaast onderhoudt zij contacten met bewonerscommissies en sociale instellingen en bemiddelt zij bij problemen en conflicten tussen bewoners.

 

Sarina Streefland – Medewerker financiële administratie

Sarina zorgt voor de huuradministratie bij Groen Wonen Vlist. Zij zorgt voor een correcte en tijdige huurincassoprocedure, verwerkt alle mutaties zoals wijzigingen in de huurprijs, nieuwe contracten en wijzigingen in de woningwaardering. Ook is zij verantwoordelijk voor de procedure rondom huurachterstanden. Daarnaast zorgt Sarina ervoor dat alle facturen worden betaald en administreert zij dit.

 

Marjon Drenth – Directiesecretaresse | Communicatiemedewerker

Marjon is directiesecretaresse en daarnaast verzorgt zij de communicatie voor Groen Wonen Vlist. Zo onderhoudt zij de website, schrijft zij nieuwsbrieven en houdt zij zich bezig met communicatie rondom projecten.

 

Nicolet Verhoef – Medewerker Kwaliteit en bijzondere projecten

Nicolet is aangesteld om een aantal projecten binnen Groen Wonen Vlist op te pakken. Zo gaat zij zich bezighouden met het tuinenproject, het evalueren van de schoonmaakprogramma’s en het onderzoek onder senioren uitvoeren.

 

Peter Hoogervorst – Interim projectleider

Peter is ingehuurd door Groen Wonen Vlist voor de ontwikkeling en realisatie van grote nieuwbouwprojecten en groot onderhoud. Momenteel is Peter bezig met de sloop/nieuwbouw op de locatie Hoflaan.