Vereniging

Groen Wonen Vlist is een vereniging. Dit betekent dat mensen lid kunnen worden en op de jaarlijkse ledenvergadering hun stem kunnen laten horen. Als u wilt, kunt u lid worden van onze vereniging. U betaalt dan een jaarlijkse contributie (€ 5,- per jaar).

Als u vragen heeft of lid wilt worden, kunt u contact opnemen met Groen Wonen Vlist via 0182-502100 of info@groenwonenvlist.nl