Gedragscode

De “spelregels” die tussen de Raad van Commissarissen en het bestuur gelden zijn enerzijds vastgelegd in de statuten van de stichting en anderzijds uitgebreid vastgelegd in de governancecode.

Klik hieronder om de governancecode te downloaden:

Governancecode