Samenstelling

De Raad van Commissarissen van Groen Wonen Vlist bestaat momenteel uit drie personen:

  • de heer W. Kulik (voorzitter)
  • mevrouw C. van Straaten (vice-voorzitter)
  • mevrouw P. Tanja

Van links naar rechts: P. Tanja, C. van Straaten, W. Kulik

Elke commissaris is benoemd voor een periode van vier jaar, waarna herbenoeming mogelijk is. Hieronder vindt u het rooster van aftreden:

Rooster van aftreden RvC