Samenstelling

Van links naar rechts: Wim Kulik, Christine van Straaten en Harro Janssen.

De Raad van Commissarissen van Groen Wonen Vlist bestaat momenteel uit drie personen:

  • de heer drs. H.R. Janssen (voorzitter)
  • de heer W. Kulik
  • mevrouw C. van Straaten

Elke commissaris is benoemd voor een periode van vier jaar, waarna herbenoeming mogelijk is. Hieronder vindt u het rooster van aftreden:

Rooster van aftreden RvC