Vergaderschema 2018

In 2018 komen de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder op de volgende data bijeen:

  • 23 januari (reguliere vergadering)
  • 20 maart (thematische vergadering)
  • 14 mei (reguliere vergadering)
  • 18 september (reguliere vergadering)
  • 13 november (reguliere vergadering)
  • 11 december (thematische vergadering)