Jacques Reniers herbenoemd als directeur-bestuurder

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft, nadat zij van de Autoriteit Woningcorporaties een positieve zienswijze op de geschiktheid en betrouwbaarheid van de heer Reniers voor herbenoeming als bestuurder heeft ontvangen, per 1 juni 2019 de heer Reniers herbenoemd als directeur-bestuurder van Groen Wonen Vlist.

De RvC geeft aan:
De heer Reniers heeft de afgelopen vier jaar goed gefunctioneerd als directeur-bestuurder. Hij koppelt in zijn handelen volkshuisvestelijke kennis aan gedrevenheid en passie. De organisatie is in staat om de opgedragen taken en verantwoordelijkheden goed uit te voeren. De financiële situatie is op orde. De heer Reniers is goed op de hoogte van de volkshuisvestelijke opgaven die er liggen in het werkgebied, maar ook meer algemeen in Nederland.
Hij is actief in het bijhouden van kennis en ontwikkelingen door actief bijeenkomsten en trainingen bij te wonen.

Bekijk alle berichten