Warmtewet

Voor Groen Wonen Vlist is de Warmtewet alleen van toepassing op de woningen aan de Veerlaan te Haastrecht. De betrokken bewoners zijn door ons geïnformeerd en alle formaliteiten zijn met hen afgehandeld.

———————————————————————————————————————————————

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. De wet moet ervoor zorgen dat huishoudens die zijn aangesloten op een collectieve warmtevoorziening niet te veel betalen voor warmte.

De wet is van invloed voor huishoudens die zijn aangesloten op stads- of blokverwarming, of huishoudens die warmte krijgen geleverd via een collectieve warmte- en koudeopslag.

Omdat huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet niet kunnen kiezen wie hun warmteleverancier wordt, is de Warmtewet in het leven geroepen. De wet moet voor deze huishoudens de warmtelevering zeker stellen en voorkomen dat de betreffende energieleverancier te veel in rekening brengt. In de Warmtewet is daarom een maximumtarief voor warmte vastgelegd, die gebaseerd is op de prijs van gas. De bedoeling is dat huishoudens die zijn aangesloten op een collectieve warmtevoorziening, niet méér gaan betalen voor warmte dan huishoudens met een gasaansluiting.

Hieronder vindt u extra informatie m.b.t. de Warmtewet:

Algemene voorwaarden tot levering van warmte

Tarievenblad Warmtewet 2019