Planmatig onderhoud

Wij vinden het belangrijk dat onze woningen in goede staat zijn. Daarom plegen we regelmatig onderhoud. Planmatig onderhoud is onderhoud dat bijvoorbeeld iedere vijf of tien jaar gebeurt, zoals schilderwerk of vervangen van dakbedekking. Vaak doen we planmatig onderhoud per straat of per woongebouw. Voor aanvang van de betreffende werkzaamheden in of rond uw woning ontvangt u van ons een brief.

Elk jaar voert Groen Wonen Vlist inspecties uit om na te gaan welke complexen in aanmerking komen voor onderhoud . Deze inspectie vinden van half april tot met juli plaats. Het betreft vooral inspecties aan de buitenkant van de woningen. Incidenteel zal er ook een inspectie in een woning plaatsvinden. Hiervoor maken wij altijd eerst een afspraak met de bewoner(s). De medewerker die de inspecties uitvoert is altijd in staat zich te identificeren.

Soms combineren we een aantal onderhoudsmaatregelen in één groot project, dat noemen we groot onderhoud. Voor dergelijke projecten maken we een aparte informatiepagina aan:

Projecten

Gepland onderhoud

Wilt u weten of en wat voor onderhoud voor uw straat of woongebouw gepland is dit jaar? Bekijk hiervoor onze onderhoudsplanning:

Onderhoudsplanning 2018

CV-ketel onderhoud

Als er preventief onderhoud en/of controle noodzakelijk is, zal Energiewacht zelf in 2019 per brief contact met u opnemen om een afspraak te maken. U hoeft daar dus zelf geen actie voor te ondernemen.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over planmatig onderhoud kunt u contact opnemen met dhr. Jansen via 0182-502 100.