Sloop en ingrijpende woningverbetering

Het Sociaal Statuut is de basis voor een sociaal plan als huurders te maken krijgen met de sloop van hun woning of met ingrijpende woningrenovatie.

Het Sociaal Statuut regelt alle basisafspraken, rechten en plichten van de huurder en van de corporatie bij sloop, renovatie en ingrijpend planmatig onderhoud. De hoogte van een eventuele verhuiskostenvergoeding is hierin bijvoorbeeld vastgelegd. Denk ook aan de regels over het opnieuw huisvesten van bewoners.

Hier kunt u het Sociaal Statuut lezen en downloaden:

Sociaal Statuut Krimpenerwaard