Onderzoek naar haalbaarheid fusie

Woningbouwvereniging “Beter Wonen” Ammerstol, Woningbouwstichting “Samenwerking”, Woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist en Woningstichting Gouderak gaan de haalbaarheid van een fusie onderzoeken. Deze conclusie is getrokken naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek naar samenwerking door het onderzoeks- en adviesbureau Atrivé.

‘We zijn van mening dat we met fusie de slagvaardigheid van de organisaties kunnen vergroten, en de huurders van de kleine kernen waarin we werken als vanouds ‘dorps & dichtbij’ blijven bedienen. Fusie biedt een antwoord op de huidige kwetsbaarheid in termen van capaciteit en professionaliteit, die mede is ingegeven door de toegenomen regeldruk. Door het bundelen van de krachten denken we de invulling van de volkshuisvestelijke opgaven en landelijke ambities (zoals op het terrein van verduurzaming) beter op te pakken. De huurdersorganisaties en de medewerkers van alle partijen zijn in september van dit voornemen op de hoogte gebracht.’

‘Om er zeker van te zijn dat fusie een passend antwoord is, willen we uiterlijk in januari 2019 de haalbaarheid van een fusie hebben onderzocht. Gedurende dit onderzoek betrekken we de huurders(organisaties), de leden van de verenigingen, de gemeente Krimpenerwaard en de medewerkers van de vier partijen in het komen tot een gedragen resultaat.’

Wilt u meer weten over het haalbaarheidsonderzoek, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw woningcorporatie.

Met vriendelijke groet,

Leo Brooshooft, Woningbouwvereniging “Beter Wonen” Ammerstol

Atti Poelstra, Woningstichting Gouderak

Ed Goverde, Woningbouwstichting “Samenwerking”

Jacques Reniers, Woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist

Bekijk alle berichten