Raamovereenkomst verduurzaming getekend

Vandaag heeft Groen Wonen Vlist met Hagemans Vastgoedonderhoud een raamovereenkomst getekend. De looptijd van dit contract is 5 jaar. In deze periode hebben we de ambitie samen 215 woningen te verbeteren en te verduurzamen.

Samenwerken

Door in een vroeg stadium als opdrachtgever en opdrachtnemer rond de tafel te gaan zitten verwachten we onze plannen sneller, beter en met een hogere klanttevredenheid te kunnen realiseren.

Combineren van onderhoud en verduurzaming

Groen Wonen Vlist heeft de opgave om haar bezit in 2050 CO2 neutraal te maken. Dat kan op verschillende manieren. Als organisatie richten we ons de komende jaren vooral op het besparen van energie. Dit door onze woningen beter te isoleren en zonnepanelen aan te brengen. Daarmee besparen we energie en proberen we de woonlasten van onze huurders (huur en energielasten) gelijk te houden of zelfs te verlagen.

Het meest logische moment om deze isolerende maatregelen aan te brengen, vinden wij als we er toch moeten zijn om werkzaamheden te verrichten aan bijvoorbeeld het metselwerk of het dak. Op die manier besparen we op de algemene kosten zoals steigers en algemene bouwplaats kosten. Ook ondervinden onze huurders op deze manier maar 1x overlast van de werkzaamheden.

Bekijk alle berichten