Jaarlijkse huuraanpassing 2024

Ieder jaar past Groen Wonen Vlist op 1 juli de huurprijzen aan volgens de regels van de overheid. U heeft daarover een brief ontvangen.  In deze brief staat het voorstel voor uw nieuwe huur per 1 juli 2024.

Veel gestelde vragen over de jaarlijkse huuraanpassing:

Welke methode gebruikt Groen Wonen Vlist voor de huuraanpassing?
Voor het bepalen van de huuraanpassing voor de sociale huurwoningen gebruiken we de huursombenadering. Bij deze methode wordt de totale opbrengst aan huur (ofwel de huursom) van de woningen, als uitgangspunt gebruikt bij de berekeningen.

Bij de huursombenadering krijgt niet iedere woning dezelfde huurverhoging. Woningen die nu relatief goedkoop zijn (= lager dan 65% van de streefhuur van 80% van de maximale huur) krijgen 5,8% huurverhoging. Woningen die betaalbaar zijn tot 80% van de streefhuur krijgen 5,3% en woningen die al boven de streefhuur zitten 2,6%.

Zo verdwijnen langzaam maar zeker de verschillen tussen dezelfde type woningen en krijgen woningen een huurprijs die past bij de waarde en kwaliteit van de woning. Zo komt uiteindelijk de huurmarkt beter in evenwicht.

Wat is de maximale huurprijs van een woning en hoe wordt deze bepaald?
De maximale huurprijs is de huurprijs die wij in de meest ideale marktsituatie zouden mogen vragen voor een woning. De maximale huurprijs bepalen wij met behulp van de woningwaarderingspunten. Hoe meer punten een woning heeft, hoe hoger de maximale huur van een woning is.

Deze manier voor het bepalen van de maximale huurprijs geldt eigenlijk alleen voor sociale woningen (huurprijs tot € 879,66). Zo hebben we een eerlijke en heldere werkwijze.

Wat is de streefhuur van een woning?
De streefhuur is de huur die, kijkend naar de woningmarkt in de gemeente Krimpenerwaard, past bij de woning. Dit is de huurprijs waar we naar streven. We drukken de streefhuur uit als percentage van de maximale huurprijs. Bij Groen Wonen Vlist is dat 77%.

Kan ik als individuele huurder meebeslissen over de huuraanpassing?
Nee, dat kan niet. Wel leggen wij het voorstel voor de huurverhoging ieder jaar voor aan de vertegenwoordiging van onze huurders: Huurdersbelang Haastrecht Stolwijk Vlist. Zij geven een advies op het voorstel van de huuraanpassing.

Waarom betaal ik een andere huur dan mijn buren?
Het zou kunnen dat u een hogere of lagere huur betaalt dan uw buren, terwijl u in een vergelijkbare woning woont. Een mogelijke reden is dat de één al langer in de woning woont dan de ander. Zodra iemand verhuist, zorgen wij dat de huurprijs weer past bij de kwaliteit van de woning. Bij het opnieuw verhuren van woningen stellen we huurprijzen opnieuw vast. Meestal zorgt dit voor een stijging van de huurprijs, soms blijft de huurprijs gelijk en in weinig gevallen wordt de huurprijs lager.

Alle huurprijzen liggen onder de wettelijke maximum huurprijs. Zowel bij een stijging als een daling vindt er niet met terugwerkende kracht een compensatie plaats richting de vertrekkende huurder. Ook voor zittende huurders van vergelijkbare woningen doen wij geen tussentijdse huurwijzigingen. Behalve als de huurprijs hoger wordt dan de wettelijke maximum huurprijs. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens. Mag ik in mijn woning blijven wonen?
Ja, u kunt gewoon in uw woning blijven wonen. Dit heeft geen gevolgen voor uw huidige woonsituatie. Als u wilt verhuizen gelden de inkomensregels ook voor u.

Wanneer voeren jullie de jaarlijkse huuraanpassing door?
Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan volgens de regels van de overheid. U heeft een brief ontvangen over de jaarlijkse huuraanpassing.

Inkomensafhankelijke huuraanpassing?
Voor huurders van een sociale huurwoning met een bruto inkomen boven € 52.753 euro, mag de huur meer stijgen. Dat noemen we de inkomensafhankelijke huurverhoging. Afhankelijk van het aantal mensen in uw huishouden en het totale inkomen, mogen wij uw huur met maximaal € 50 of € 100 euro verhogen. We doen dit alleen als u nu nog niet de huurprijs betaalt die wij maximaal voor uw woning kunnen vragen. Bij Groen Wonen Vlist hanteren we de helft van deze maximale bedragen.

Huurverlaging voor huurders met een laag inkomen en hogere huur?
Voor huurders van een sociale huurwoning met een laag inkomen kan de huur sinds 1 juli 2023 omlaag gaan. Dit geldt als uw netto (kale) huur (huurprijs zonder servicekosten) hoger is dan € 577,91 per maand. Dit geldt alleen voor huurcontracten die voor 1 maart 2023 zijn afgesloten. Deze regeling loopt tot en met 31 december 2024.

U krijgt deze eenmalige huurverlaging als u:

  • Alleen woont en uw inkomen is lager dan € 12.420 per 6 maanden (of € 13.215 als u AOW krijgt)
  • Met 2 of meer personen woont en u inkomen is lager dan € 16.185 per 6 maanden (of € 17.575 als u AOW krijgt)

Bezwaar maken? Alleen met een geldige reden!
Woont u in een sociale huurwoning en bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u bezwaar maken.

Wat zijn geldige redenen?
U kunt bezwaar maken als:

  • de huurverhoging meer bedraagt dan de maximale huurverhoging;
  • de huurprijs na de huurverhoging hoger dan maximale huurprijs wordt;
  • de Huurcommissie een tijdelijke huurverlaging heeft uitgesproken vanwege onderhoudsgebreken of dit verzoek nog in behandeling heeft;
  • binnen 12 maanden na de laatste huurverhoging de huur opnieuw wordt verhoogd;
  • het voorstel tot huurverhoging minder dan twee maanden voor de ingangsdatum is gedaan;
  • er fouten staan in het voorstel tot huurverhoging. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs.

Een bezwaar indienen?
Om bezwaar te maken heeft u een speciaal formulier nodig. U vindt dit formulier op de website van de Huurcommissie, www.huurcommissie.nl. Het bezwaar moet vóór 1 juli 2024 bij Groen Wonen Vlist binnen zijn.

En dan?
Als wij het met u eens zijn, dan passen wij de huuraanpassing aan. Als wij het niet met u eens zijn, laten wij u dit weten. Trekt u uw bezwaar dan niet in? Dan sturen wij uw bezwaar binnen zes weken door naar de Huurcommissie. De Huurcommissie beoordeelt of het huurverhogingsvoorstel van Groen Wonen Vlist terecht is. Zolang de Huurcommissie nog geen uitspraak heeft gedaan over de huurverhoging, mag u de oude huurprijs blijven betalen.

De beslissing van de Huurcommissie is bindend. Bent u het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie, dan kunt u tegen de uitspraak in beroep gaan bij de rechter. Dit moet u dan wel binnen acht weken na de uitspraak van de Huurcommissie doen.

Voor meer informatie over bezwaar maken, verwijzen wij u door naar de website www.huurcommissie.nl.

U kunt geen bezwaar maken tegen de huurverhoging als u vindt dat er ernstige onderhoudsgebreken zijn. Als u bezwaar wilt maken tegen de huurverhoging van stallingsruimten, bedrijfsruimten of woningen met een huur hoger dan € 879,66, kunt u daar tegen in beroep gaan bij de Rechtbank.

Komt u er niet uit? Neem dan gerust contact met ons op.

☎️ 0182-502100
📩 info@groenwonenvlist.nl

Terug naar overzicht