Klacht dienstverlening

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar het kan toch gebeuren dat u niet tevreden bent over ons of over een bedrijf dat in opdracht van ons werkt. Aarzelt u dan niet ons dat te melden. Dit zien wij als een kans om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren, zodat wij u in de toekomst beter kunnen helpen.

Onze klachtenprocedure

  • Probeer eerst uw klacht te bespreken met de medewerker die uw vraag of melding behandelde. Zo kan hij of zij direct op het probleem reageren en samen met u naar een oplossing zoeken.
  • Lukt het niet om samen met de medewerker tot een passende oplossing te komen? Dient u dan een officiële klacht bij ons in via onderstaand formulier:

  • Binnen drie werkdagen bevestigen wij aan u dat wij uw klacht hebben ontvangen. In deze brief laten wij u meteen weten wie uw klacht in behandeling neemt.
  • Groen Wonen Vlist streeft er naar om samen met u zo snel mogelijk (en binnen uiterlijk drie weken) tot een passende oplossing voor uw klacht te komen.

Niet eens?

Bent u het niet eens met de uitspraak, of de door ons voorstelde of uitgevoerde oplossing? U kunt dan tot 1 november 2019 naar de onafhankelijke Geschillencommissie Krimpenerwaard (RGK) stappen.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Geschillencommissie Krimpenerwaard:

Geschillencommissie Krimpenerwaard

 

Wijziging klachtenbehandeling

Vanaf 1 november 2019 zullen de klachten van huurders van Groen Wonen Vlist in behandeling worden genomen door de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland (GCWZH). Op dit moment worden klachten behandeld door de Regionale Geschillencommissie Krimpenerwaard. Deze heeft jarenlang naar grote tevredenheid gefunctioneerd, maar stopt per 1 november 2019.

De klachtenbehandeling wordt overgenomen door de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland (GCWZH). Dit is een regionale geschillencommissie met 28 deelnemende corporaties in regio Zuid- Holland.

Wat betekent dit voor onze huurders?
Tot 1 november 2019 kunnen klachten nog worden ingestuurd naar de Regionale Geschillencommissie Krimpenerwaard. Deze commissie beoordeelt de klacht op ontvankelijkheid (er wordt vastgesteld of de Regionale Geschillencommissie Krimpenerwaard de klacht volgens het reglement inhoudelijk kan behandelen). Net zoals voorheen wordt een klacht niet behandeld als deze niet-ontvankelijk is verklaard. Wanneer een klacht wel ontvankelijk wordt verklaard, zal de klacht tijdelijk worden aangehouden tot 1 november 2019. Hetzelfde geldt voor klachten waarvan de ontvankelijkheid niet vóór 1 november 2019 kan worden vastgesteld. Bijvoorbeeld omdat extra onderzoek nodig is, of omdat de klacht eind oktober is ingestuurd. De aangehouden klachten worden op 1 november 2019 doorgestuurd naar de GCWZH. Hiervoor wordt toestemming gevraagd aan de huurder. Vanaf 1 november 2019 start de inhoudelijke behandeling door de GCWZH. De behandeling van klachten door de GCWZH verloopt op eenzelfde manier als de behandeling van klachten door de Regionale Geschillencommissie Krimpenerwaard.

Klachten die op dit moment al in behandeling zijn genomen, worden binnen de normale termijnen afgerond.

Verder dienen huurders klachten vanaf 1 november 2019 naar de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland te sturen. Dit kan langs de elektronische weg naar info@gcwzh.nl of per post op Postbus 610, 3300 AP te Dordrecht. Het klachtenformulier is te vinden op de website www.gcwzh.nl.

Meer informatie over de GCWZH kunt u hier vinden. De folder over klachtenbehandeling door de GCWZH is hier te downloaden.