Urgentie

Soms komt u, buiten uw schuld, in een situatie waardoor u snel andere woonruimte nodig heeft. U kunt dan een urgentieverklaring aanvragen. Met een urgentieverklaring krijgt u voorrang bij het zoeken naar geschikte woonruimte. Om te bepalen of u voor urgentie in aanmerking komt, wordt uw situatie volgens een aantal vastgestelde criteria beoordeeld.

U bent 18 jaar of ouder

Bij het huren van een sociale huurwoning wordt een minimumleeftijd van 18 jaar gehanteerd.

U woont in de gemeente Krimpenerwaard

Om in aanmerking te komen dient u te wonen in de gemeente Krimpenerwaard of u heeft binding met de gemeente.

Uw inkomen is niet te hoog

Om in aanmerking te komen mag uw inkomen niet te hoog zijn (maximaal 1,25 keer de sociale inkomensgrens)

Wanneer komt u in aanmerking voor een urgentieverklaring?

Uw woning is niet meer geschikt

Uw woning is niet meer geschikt vanwege lichamelijke beperkingen van u of een gezinslid

Noodsituatie

Er is sprake van een noodsituatie door geweld of bedreiging

U verleent of ontvangt mantelzorg

U verleent of ontvangt mantelzorg aan/van iemand in de gemeente Krimpenerwaard

Te hoge woonlasten

U heeft te hoge woonlasten volgens de normen van de gemeente Krimpenerwaard

Woning is onbewoonbaar

Uw huidige woning is onbewoonbaar

U verblijft in een opvanginstelling

U verblijft momenteel in een opvanginstelling en wenst woonruimte in de gemeente Krimpenerwaard

Woningzoekenden met een urgentieverklaring hebben voorrang op alle andere woningzoekenden, mits de woonruimte voldoet aan het zoekprofiel.

Hoe vraag ik urgentie aan?

U kunt contact opnemen met de woonconsulent van Groen Wonen Vlist. U bespreekt samen met de woonconsulent uw situatie. Als duidelijk wordt dat u kans maakt op urgentie, krijgt u een aanvraagformulier. Alle corporaties in de Krimpenerwaard hebben gezamenlijk één urgentiecommissie die alle aanvragen behandelt. De commissie beoordeelt uw aanvraag.

Hoeveel bedragen de kosten?

De kosten voor een urgentieaanvraag bedragen €50,00.
Soms is er een medische keuring nodig. In veel gevallen voert de GGD dit uit. De afspraak is op kantoor tenzij de GGD anders beslist.

Hoe gaat het dan verder?

De urgentiecommissie onderzoekt uw aanvraag en neemt hierover binnen 30 dagen na ontvangst van alle stukken en de betaling een besluit. U krijgt hierover persoonlijk bericht.

Hoe zoek ik een woning als ik een urgentieverklaring heb?

Uw urgentieverklaring geldt voor woningen in de gemeente Krimpenerwaard. In de verklaring staat altijd vermeld voor welk type woning uw urgentie geldt. U kunt via de website www.wonenindekrimpenerwaard.nl reageren op vrijkomende woningen.

U heeft met uw urgentieverklaring voorrang op alle ‘gewone’ woningzoekenden. Als er meerdere kandidaten met een urgentieverklaring reageren, gaat degene die het langst urgent is voor.
Tijdens de urgentieperiode kunt u een aangeboden woning weigeren met behoud van urgentie. Bij een directe bemiddeling, wanneer wij u actief een passende woning aanbieden, moet u de woning wel accepteren.
Als na de urgentieperiode blijkt dat er ruim voldoende passende woningen zijn geweest en u heeft hier geen gebruik van gemaakt, dan vervalt de urgentie na de urgentieperiode.

Bij sommige woningen staat vermeld “urgentie geeft geen voorrang”. In dat geval telt uw inschrijfduur en niet uw urgentie.

Hoe lang is de urgentie geldig?

De urgentieverklaring is zes maanden geldig. In deze periode moet u zelf actief reageren op passende beschikbare woningen. Twee maanden voordat uw urgentieverklaring vervalt ontvangt u een herinnering per e-mail.

Heeft u nog vragen of wilt u een urgentieverklaring aanvragen?

Neem contact op met de woonconsulent van Groen Wonen Vlist.