Urgentie

Soms komt u, buiten uw schuld, in een situatie waardoor u snel andere woonruimte nodig heeft. U kunt dan een urgentieverklaring aanvragen. Met zo’n verklaring krijgt u voorrang bij het zoeken naar geschikte woonruimte. Om te bepalen of u voor urgentie in aanmerking komt, wordt uw situatie volgens een aantal vastgestelde criteria beoordeeld.

Er zijn zes situaties benoemd die voor urgentie in aanmerking komen:

  1. Uw huidige woning is onbewoonbaar.
  2. U heeft te hoge woonlasten volgens de normen van de gemeente.
  3. Er is sprake van een noodsituatie door geweld of bedreiging.
  4. Uw woning is niet meer passend vanwege lichamelijke beperkingen van u of een gezinslid.
  5. U verleent of ontvangt mantelzorg aan/van iemand in de gemeente Krimpenerwaard.
  6. U verblijft momenteel in een opvanginstelling en wenst woonruimte in de gemeente Krimpenerwaard.

Andere situaties zijn geen grond voor urgentie.

Verder woont u en heeft u economische of maatschappelijke binding met de gemeente Krimpenerwaard.

Woningzoekenden met een urgentieverklaring hebben voorrang op alle andere woningzoekenden, mits de woonruimte voldoet aan het zoekprofiel. Elke situatie is weer anders. Daarom adviseren wij u om contact op te nemen met de woonconsulent van Groen Wonen Vlist.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ook de folder ‘Urgentie’ raadplegen:

Flyer urgentie

Zie ook:

Urgentie – www.wonenindekrimpenerwaard.nl