Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist

Bestuursleden zittend van links naar rechts: Arie Groenevelt (penningmeester), Irene van Vliet (secretaris) en Dick Schuiling (algemeen bestuurslid). Bestuursleden staand van links naar rechts: Jan Been (algemeen bestuurslid) en Bas Noorlander (voorzitter).

Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist is in april 2017 officieel opgericht en ontstaan uit het opgeheven Huurdersplatform van woningcorporatie Groen Wonen Vlist. Omdat de verhuurder, Groen Wonen Vlist, niet met alle huurders gelijk kan praten is het belangrijk dat huurders een organisatie hebben die namens hen de verhuurder (zwaarwegend) kan adviseren. Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse huurverhoging, nieuwbouwprojecten, onderhoudsbeleid, duurzaamheidsmaatregelen, renovatie. Dit zijn maar enkele onderwerpen waarover een huurdersorganisatie volgens de Wet op het overleg huurders verhuurder 2015 mag meepraten en die van groot belang zijn voor de huurder. Het bestuur van Huurdersbelang vergadert één keer per maand en één maal in de plm. zes weken is er een bestuurlijk overleg met de directeur van Groen Wonen Vlist. In het kader van zogenoemde Prestatieafspraken overleggen wij ook met de gemeente Krimpenerwaard.

Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist (HB HSV) is een onafhankelijke huurdersvereniging waarvan alle huurders lid kunnen worden en heeft als doel voor de huurders van Groen Wonen Vlist de belangen te behartigen. Het gaat hierbij zowel om het realiseren alsmede het in stand houden van kwalitatieve goede en duurzame en toekomstbestendige huurwoningen. Huurdersbelang hecht ook aan zaken zoals leefbaarheid in de wijk, propere woonomgeving, betrouwbare dienstverlening en snelle klachtenafhandeling  door de verhuurder.

In november 2017 heeft Huurdersbelang tijdens zogenoemde huurdersborrels alle huurders van Groen Wonen Vlist geïnformeerd over de doelstelling van de vereniging. De huurders zijn ook geraadpleegd over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Ook is hen gevraagd een mening te geven over tal van lopende en actuele zaken. HB HSV heeft momenteel (januari 2018) ruim vier honderd leden maar wil dit graag uitbreiden naar plm. 1000 (net zoveel als er huurwoningen zijn). Wij zouden het zeer op prijs stellen als alle huurders lid worden van onze vereniging, waar overigens geen kosten aan verbonden zijn.

Huurdersbelang HSV kunt u op drie manieren bereiken:

Email: huurdersbelang.hsv@gmail.com

Telefonisch: 06-42 74 64 65

Schriftelijk: Secretariaat HB HSV, Dahliastraat 33, 2821 VP Stolwijk

U kunt Huurdersbelang HSV volgen via:

Website Huurdersbelang HSV

Twitter Huurdersbelang HSV