Huurdersbelang Haastrecht Stolwijk Vlist (HB HSV) is in april 2017 officieel opgericht en ontstaan uit het opgeheven Huurdersplatform van woningcorporatie Groen Wonen Vlist. Omdat de verhuurder, Groen Wonen Vlist, niet met alle huurders tegelijk kan praten is het belangrijk dat huurders een organisatie hebben die namens hen de verhuurder (zwaarwegend) kan adviseren. Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse huurverhoging, nieuwbouwprojecten, onderhoudsbeleid, duurzaamheidsmaatregelen en renovatie. Dit zijn maar enkele onderwerpen waarover een huurdersorganisatie mag meepraten. Het bestuur van Huurdersbelang vergadert één keer per maand en één keer per maand is er ook een bestuurlijk overleg met de directeur-bestuurders van Groen Wonen Vlist. In het kader van de zogenoemde Prestatieafspraken overleggen overlegt het bestuur van HB HSV ook met de gemeente Krimpenerwaard.

HB HSV is een onafhankelijke huurdersvereniging waar alle huurders van Groen Wonen Vlist (gratis) lid van kunnen worden en heeft als doel de belangen van de huurders te behartigen. Het gaat hierbij om het realiseren en het in stand houden van kwalitatieve goede, duurzame en toekomstbestendige huurwoningen. Huurdersbelang hecht ook aan zaken zoals leefbaarheid in de wijk, propere woonomgeving, betrouwbare dienstverlening en snelle klachtenafhandeling door de verhuurder.

HB HSV heeft momenteel ruim vier honderd leden, maar willen graag dat alle huurders van Groen Wonen Vlist lid worden van de vereniging.

Contactgegevens Huurdersbelang HSV:

Huurdersbelang HSV
Mailen
Huurdersbelang HSV

Secretariaat HB HSV
Dahliastraat 33
2821 VP Stolwijk

U kunt Huurdersbelang HSV volgen via de volgende kanalen:

Website Huurdersbelang HSV
Link openen
Twitter Huurdersbelang HSV
Link openen