Machtiging Doorlopende SEPA Huurincasso

In te vullen door Groen Wonen Vlist
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan.
  • Groen Wonen Vlist om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag voor de huurbetaling van uw rekening af te schrijven.
  • uw bank om doorlopend een bedrag voor de huurbetaling van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Groen Wonen Vlist.

Ondergetekende

Alleen invullen bij verhuur garage/berging of in geval van een andere betaler

Groen Wonen Vlist stelt u uiterlijk 5 dagen van te voren op de hoogte van eventuele wijzigingen.

Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.