Huurprijs en servicekosten

De huurprijs voor een woning van Groen Wonen Vlist bestaat uit twee delen:

Netto huur

Dat is de huur die u betaalt voor het gebruik van de woning. De netto huurprijs wordt bepaald door het kwaliteitsniveau van de woning. Het kwaliteitsniveau wordt vastgesteld aan de hand van een landelijk puntensysteem. Een woning krijgt onder andere punten voor de oppervlakte, isolatie, sanitair, tuin, het aantal cv-radiatoren en ligging.

Servicekosten

Bewoners betalen naast de netto huurprijs voor de woning ook een maandelijks bedrag aan servicekosten. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld de glasverzekering, het stroomgebruik van gemeenschappelijke ruimten, serviceabonnement, blokverwarming, stookkosten en het onderhoud van de gemeenschappelijke tuin en lift.

De servicekosten worden jaarlijks door ons vastgesteld aan de hand van redelijke geschatte kosten. Eenmaal per jaar vindt afrekening van deze kosten plaats. De afrekening vindt plaats voor 30 juni over het voorafgaande kalenderjaar. U ontvangt hiervan een gespecificeerd overzicht van uw werkelijke kosten en uw betaalde voorschotten. Het voorschotbedrag wordt eventueel aangepast aan de werkelijk gemaakte kosten.