Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur (als werkgever), het beleid en de algemene gang van zaken van Groen Wonen Vlist:

  • de realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie;
  • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie;
  • de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
  • het kwaliteitsbeleid;
  • de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
  • het financiële verslaggeving proces;
  • de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

Samenstelling
De Raad van Commissarissen van Groen Wonen Vlist bestaat momenteel uit drie personen:

Mevrouw P. Tanja

Voorzitter

Mevrouw C. van Straaten

Vice-voorzitter

De heer M. de Jong

Rooster van aftreden
Bekijk

Elke commissaris is benoemd voor een periode van vier jaar, waarna herbenoeming mogelijk is.
Het rooster van aftreden:

 

Gedragscode
Bekijk

De “spelregels” die tussen de Raad van Commissarissen en het bestuur gelden zijn enerzijds vastgelegd in de statuten van de stichting en anderzijds uitgebreid vastgelegd in de gedragscode.

Profielschets
Bekijk

In het kort zijn er drie kwaliteiten die binnen de Raad van Commissarissen vertegenwoordigd dienen te zijn:

  • affiniteit hebben met het maatschappelijk middenveld en het maatschappelijk ondernemerschap dat daarbij aan de orde is;
  • over voldoende kennis beschikken om de voornemens en de resultaten van het bestuur te kunnen beoordelen. Dat vraagt expertise op het gebied van vastgoed- en beleggingskunde, marketing en communicatie, juridische zaken en wetgeving, bouwzaken, organisatie, volkshuisvesting en/of bedrijfseconomische expertise;
  • het is wenselijk dat één of meerdere leden van de Raad van Commissarissen verbindingen hebben met de stakeholders van de corporatie: vooral klanten, gemeentelijke overheid en maatschappelijk middenveld.
Reglement
Bekijk

De Raad van Commissarissen heeft haar taak en werkwijze vastgelegd in een Reglement Raad van Commissarissen.

Vergaderschema
1 maart 2024
17 mei 2024
21 juni 2024
27 september 2024
15 november 2024
13 december 2024