Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur, het beleid, de algemene gang van zaken van Groen Wonen Vlist en is werkgever van de bestuursleden.

Het toezicht van de Raad van Commissarissen op het bestuur omvat in ieder geval:

  • de realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie;
  • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie;
  • de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
  • het kwaliteitsbeleid;
  • de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
  • het financiële verslaggevingproces;
  • de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

In het menu kunt u meer informatie over de Raad van Commissarissen vinden.