Woningruil

Woningruil houdt in dat twee huurders officieel van woning ruilen, waarbij – net als bij een normale wisseling van huurders – een nieuwe huurovereenkomst wordt afgesloten. De zittende huurder zegt de huur op onder de voorwaarde dat de door hem voorgedragen kandidaat-huurder de huurovereenkomst van zijn woning krijgt.

Woningruil kan als:

  • De woning past bij de grootte van het huishouden
  • Het inkomen past bij de huurprijs
  • De ruilpartner voldoet aan de criteria van de huisvestigingsverordening van de gemeente
  • Er geen sprake is (geweest) van overlast en/of huurachterstand
  • Groen Wonen Vlist en een eventuele andere verhuurder ermee instemmen.

Hoe werkt woningruil?

U dient zelf een kandidaat te zoeken om van woning te ruilen. Kijk hiervoor bijvoorbeeld eens op www.woningruil.nl. Wanneer u een kandidaat heeft gevonden, dient u en de ruilpartner schriftelijk een aanvraag bij ons in te dienen. Gebruik hiervoor het onderstaand aanvraagformulier.

Woningruil aanvragen
Ga naar formulier

Wij gaan daarna onderzoeken of de woningruil voldoet aan de criteria. Het is mogelijk dat wij u voor dit onderzoek uitnodigen voor een gesprek.

Indien beide corporaties schriftelijk hun goedkeuring hebben verleend, zal in overleg een verhuisdatum worden bepaald. Hierbij geldt: de datum dat u uw huurovereenkomst heeft gestopt, is de datum waarop de huurovereenkomst voor uw ruilpartner ingaat. Ruilt u eerder, dan riskeert u dat er een ontruimingsprocedure, wegens het onbevoegd in gebruik geven aan derden, in gang wordt gezet en dat de ruil uiteindelijk niet doorgaat.

Hierna zal er een afspraak worden gemaakt voor een voorinspectie in de woning in het bijzijn van u en de ruilpartner. Hierbij wordt de woning gecontroleerd op gebreken en aanpassingen. Tijdens deze inspectie maakt u afspraken met de ruilpartner over welke zaken hersteld dienen te worden voor de ruil. Ook wordt er gekeken welke zaken voor overname in aanmerking komen.

Bij een woningruil wordt de hoogte van de huur opnieuw vastgesteld. Er kan dus een wijziging plaatsvinden; houd hier rekening mee.

Vragen?
Heeft u nog vragen of is iets u niet helemaal duidelijk, neem dan contact op met onze woonconsulent.