Groen Wonen Vlist

Groen Wonen Vlist is een kleine, zelfstandig opererende woningcorporatie in de gemeente Krimpenerwaard en heeft ruim 1.000 sociale huurwoningen in de plaatsen Haastrecht, Stolwijk en Vlist. De woningen van Groen Wonen Vlist zijn voor mensen met een laag inkomen en voor mensen uit een bijzondere doelgroep.

Het merendeel van de woningen zijn eengezinswoningen, in Haastrecht en Stolwijk heeft Groen Wonen Vlist ook seniorenwoningen. Jongeren en alleenstaanden mogen ook op het aanbod van eengezinswoningen reageren.

Groen Wonen Vlist zorgt voor goede en betaalbare huurwoningen in een prettige en veilige leefomgeving. Samen met de collega-corporaties, de gemeente Krimpenerwaard, Huurdersbelang Haastrecht Stolwijk Vlist en welzijnspartijen wordt er gewerkt aan prettig samenwonen. Vanuit de leefbaarheidsprogramma’s zet Groen Wonen Vlist in op schonere, betere en veiligere buurten en complexen. Met de zorg- en welzijnspartijen worden afspraken gemaakt over voldoende zorg en begeleiding voor mensen die hulpbehoevend zijn. Groen Wonen Vlist heeft een signaleringsfunctie, hierbij zijn korte lijnen en een gebiedsgerichte samenwerking belangrijk.

Tot 2050 staat Groen Wonen Vlist voor de grote opgave om de woningen te verduurzamen en aardgasvrij en CO2-neutraal te maken. Daarnaast lopen de wachttijden voor sociale huurwoningen verder op. Dat leidt tot veel frustraties bij woningzoekenden. Om het tekort aan betaalbare huurwoningen aan te pakken, moeten er in de gemeente Krimpenerwaard veel woningen bijkomen de aankomende jaren. Een goede samenwerking tussen de gemeente en woningcorporaties is noodzakelijk.

Voor de buurt, met de buurt en in de buurt. Lokaal betrokken, dichtbij en persoonlijke aandacht! 

Vereniging
Groen Wonen Vlist is een vereniging. Dit betekent dat mensen lid kunnen worden en op de jaarlijkse ledenvergadering hun stem kunnen laten horen. Als u wilt, kunt u lid worden van onze vereniging. U betaalt dan een jaarlijkse contributie (€5,00 per jaar).
Als u vragen heeft of lid wilt worden, kunt u contact opnemen met Groen Wonen Vlist.