Groen Wonen Vlist

Groen Wonen Vlist is een kleine, zelfstandig opererende woningcorporatie met een traditioneel dorpsbezit. Ons woningbezit telt circa 1.000 woningen, waarvan merendeels eengezinswoningen en daarnaast behoorlijk wat seniorenwoningen.

Groen Wonen Vlist is op 1 januari 2010 ontstaan vanuit een fusie van twee corporaties die in de gemeente Vlist (sinds 1 januari 2015 gemeente Krimpenerwaard) actief waren.

Meer over Groen Wonen Vlist kunt u via het menu vinden.