Verklaring van overname

"*" geeft vereiste velden aan

Verklaring van overname

Onderstaande roerende/onroerende goederen/zaken zullen in de woning achterbijven. Indien de nieuwe huurder niet akkoord gaat met het overnmen van deze goederen in de woning, zal de vertrekkende huurder deze zelf verwijderen, dan wel deze op haar/zijn kosten laten verwijderen, voordat de nieuwe huurder de woning betrekt.

Roerende goederen
o.a vloerbedekking, keukenapparatuur
Onroerende zaken
o.a. bad, keuken
Verklaring van de nieuwe huurder

Ondergetekende neemt de roerende goederen/onroerende zaken zoals hierboven.