Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar wordt de huur per 1 juli aangepast. De overheid bepaalt met welk percentage de huren maximaal omhoog mogen. Voor 1 mei van ieder jaar ontvangt u van ons een brief met de nieuwe huurprijs. In deze brief staat tevens de oude huurprijs, het verhogingspercentage en de ingangsdatum.
De huurverhoging is nodig om investeringen in bestaande woningen, nieuwbouw en leefbaarheid te kunnen doen. Daarnaast hebben we te maken met de algemene, jaarlijkse prijsstijgingen (inflatie).

Ik ontvang huurtoeslag. Wat moet ik nu doen?
Als u nu huurtoeslag ontvangt, dan hoeft u de nieuwe huurprijs per 1 juli niet door te geven aan de Belastingdienst/Toeslagen. Dit doen wij voor u. Van de Belastingdienst/Toeslagen ontvangt u te zijner tijd een definitieve vaststelling huurtoeslag waarin de nieuwe huurprijs is verwerkt.

Bezwaar
Als u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging, dan kunt u bezwaar maken. U kunt dit uiterlijk 30 juni van het betreffende jaar schriftelijk bij ons melden. Hiervoor heeft u een bezwaarschriftformulier van de Huurcommissie nodig. Dit formulier en overige informatie kunt u op de website van de Huurcommissie vinden

Bezwaarschrift huurcommissie
Link openen