Projecten

Groen Wonen Vlist heeft verschillende projecten in ontwikkeling; nieuwbouwprojecten maar ook renovatieprojecten. Alle projecten hebben tot doel te voorzien in de vraag naar meer kwaliteit of andere typen woningen, zoals seniorenwoningen. Wij informeren bewoners die het aangaat (ook omwonenden) via informatieavonden en houden hen ook op de hoogte via onze website, mailings of ons bewonersblad.

Meer informatie over lopende projecten kunt via het menu vinden.