Voor- en eindinspectie

Voordat u de woning verlaat, komt er twee keer een medewerker van Groen Wonen Vlist bij u langs. Voor een voorinspectie en voor een eindinspectie. Hiervoor maken we twee afspraken met u.

Voorinspectie
Tijdens de voorinspectie bekijkt de opzichter de staat van de woning. In principe moet u de woning achterlaten in de staat waarin u haar betrokken heeft; normale veroudering van zaken daarbuiten gelaten. Ook de eventuele tuin, begroeiing, terras en toegangspaden behorend bij de woning dienen behoorlijk onderhouden achter te blijven.
Heeft u zaken aan de woning veranderd, waarover u nog geen afspraken met ons gemaakt heeft, dan dienen die afspraken bij deze voorinspectie gemaakt te worden. Als wij geen akkoord kunnen geven voor de zelf aangebrachte voorziening(en), dan zullen wij u vragen de voorziening te verwijderen en de woning op dat punt in de oude situatie terug te brengen.

Eindinspectie
De eindinspectie vindt plaats op de dag waarop uw huurovereenkomst afloopt. De woning moet bij eindinspectie leeg en bezem schoon zijn. De werkzaamheden waartoe de opzichter u bij de voorinspectie heeft verzocht, moeten zijn uitgevoerd. De meterstanden worden opgenomen. De bevindingen worden genoteerd, waarna u dit beiden ondertekent. Daarnaast levert u alle sleutels van de woning in.
Heeft u zaken niet veranderd of verwijderd conform de afspraken, dan geven wij een bedrijf opdracht die zaken op uw kosten te veranderen of te verwijderen.