Huurovereenkomst wijzigen

In een leven kan veel veranderen. U kunt gaan trouwen, maar uw relatie kan ook eindigen of u krijgt te maken met een overlijden. Bij deze situaties kan het zijn dat uw huurovereenkomst niet meer actueel is. Om onverwachte verrassingen te voorkomen, is het verstandig uw huurovereenkomst aan te passen zodra uw woonsituatie verandert.

Wilt u uw huurovereenkomst aanpassen?

Hiervoor kunt u onderstaand formulier gebruiken.

Wijziging huurovereenkomst
Ga naar formulier

Elke wijziging wordt door ons beoordeeld. Wij laten u schriftelijk weten of uw huurovereenkomst wel of niet kan worden aangepast.

Trouwen

Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan is uw partner volgens de wet automatisch medehuurder. U heeft dus dezelfde rechten en plichten: u krijgt allebei huurbescherming en bent samen verantwoordelijk voor het betalen van de huur. De huurovereenkomst die destijds is ondertekend met de hoofdhuurder wordt niet aangepast. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging, dit is een aanvulling op de huurovereenkomst.
Let op: dit geldt niet voor personen van buiten de Europese Unie (EU) zonder een geldig verblijfsdocument.

Medehuurderschap

Woont u meer dan twee jaar samen en voert u een zogenoemde ‘gemeenschappelijke huishouding’? Dan kunt u een aanvraag voor medehuurder schap indienen. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan wordt uw partner medecontractant. Hij of zij heeft dan dezelfde rechten en plichten als u. Medehuurderschap voor, of voortzetting van de huurovereenkomst door uw (klein)kinderen is in principe niet mogelijk.

Einde relatie

Als u gaat scheiden, dan bepaalt de rechter wie de woning krijgt. Wij zetten de huurovereenkomst op naam van degene aan wie de rechter de woning heeft toegewezen. Als één van de (mede)huurders vertrekt dan kan de huur ook eenzijdig worden opgezegd. Degene die de woning verlaat, zegt ten gunste van de achterblijver de huur op. Ook in deze situatie wordt de huurovereenkomst aangepast.

Overlijden

Is de hoofdhuurder overleden en u was met hem of haar getrouwd of u had een geregistreerd partnerschap? Dan heeft u volgens de wet recht op de woning. Ook als geregistreerd medehuurder heeft u recht op de woning. Wel is het belangrijk dat u het huurovereenkomst laat wijzigen, zodat u hoofdhuurder wordt. Wij verzoeken de nabestaanden altijd het overlijden aan ons te melden, dit wordt niet door de gemeente aan ons doorgegeven.
Is uw partner overleden, maar staat u niet in de huurovereenkomst en u had ook geen gezamenlijk huishouden de afgelopen twee jaar? Dan heeft u geen recht op de woning. U wordt verzocht om contact met ons op te nemen om de situatie te bespreken.