Herontwikkeling Hoflaan Stolwijk

Projectomschrijving
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Locatie Hoflaan Stolwijk
Werkzaamheden tenminste 22 seniorenwoningen
Start werkzaamheden Nog niet bekend
Status Ontwerpfase
Architect Venster Architekten
Aannemer Plegt-Vos
Projectleider Peter Hoogervorst

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

De afgelopen jaren is er stap voor stap gewerkt aan een stedenbouwkundig plan voor het gebied tussen de Bovenkerkseweg en de Kievitslaan in Stolwijk. De bebouwing in dit gebied was sterk verouderd en toe aan vervanging. Om deze reden zijn acht sociale huurwoningen, drie vrijstaande woningen en de voormalige gemeentewerf gesloopt. De sloop van de huidige brandweerkazerne volgt in 2023, na oplevering van de nieuwe brandweerkazerne.

Op 1 juni 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Hoflaan Stolwijk vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt in het gebied 5 rijwoningen, 2 twee-onder-een-kapwoningen, 29 sociale huurwoningen voor ouderen en 12 koopappartementen mogelijk. De bestaande aula van het Uitvaartcentrum en de woningen aan de Bovenkerkseweg 25a, 31 en 33 zijn binnen dit plan ingepast. Deze herontwikkeling levert een bijdrage aan de lokale woningbehoefte en maatschappelijke voorzieningen. De uitstraling van dit gebied wordt aanzienlijk verbeterd en er komen er woningen voor zowel jongeren als ouderen beschikbaar nabij het centrum van Stolwijk.

Planning
– Bouwrijp maken plangebied: januari – maart 2022
– Bouw nieuwe brandweerkazerne: medio april 2022
– Gefaseerde woningbouw: 2022 en 2023

De voorbereidingen zijn in volle gang!

Samen met aannemer Plegt-Vos zijn we een mooi en duurzaam plan voor de nieuwe sociale huurwoningen aan het ontwikkelen. Dit is een uitdaging, met name door de stijging van de materiaalkosten en het tekort aan arbeidskrachten.
Het voorlopig ontwerp voor de woningen is bijna gereed, het uitgangspunt is om tenminste 22 duurzame seniorenappartementen te bouwen. Wanneer er daadwerkelijk gestart kan worden met de bouw is nog niet bekend. We hopen hier snel meer duidelijkheid over te geven!.

Wij houden u de komende tijd op de hoogte van de ontwikkelingen! 

 

Gemeente Krimpenerwaard
Link openen
Bewonersblad
Link openen
Social media
Link openen