Huur opzeggen

Bent u van plan te verhuizen? Laat het ons tijdig weten. U heeft minimaal één maand opzegtermijn. Die gaat in op het moment dat wij uw opzegging ontvangen. Let op dat uw einddatum niet in het weekend of op een feestdag valt.

Voor het opzeggen van uw huur kunt u een huuropzeggingsformulier bij ons afhalen op kantoor, contact met ons opnemen zodat wij u dit formulier kunnen toesturen of hier downloaden:

Huuropzeggingsformulier

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u op verschillende manieren aanleveren:

  • Per mail: maak een scan van het formulier en mail deze naar info@groenwonenvlist.nl
  • Per post: stuur het formulier naar: Groen Wonen Vlist, Amaliahof 40, 2851 XM Haastrecht
  • Afgeven op ons kantoor: Groen Wonen Vlist, Amaliahof 40 te Haastrecht

Na ontvangst van uw schriftelijke huuropzegging wordt deze zo spoedig mogelijk per e-mail of schriftelijk aan u bevestigd. In deze bevestigingsbrief zal de verdere gang van zaken worden vermeld. Heeft u binnen 3 werkdagen geen bericht ontvangen? Neem dan telefonisch contact met ons op.