Beleid en verantwoording

Groen Wonen Vlist zorgt voor goede en betaalbare huurwoningen in een prettige en veilige leefomgeving. De woningen van Groen Wonen Vlist zijn voor mensen met een lager inkomen of voor mensen uit bijzondere doelgroepen. Er is een beleid ontwikkelt en wij leggen hiervoor verantwoording af.

ANBI
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Groen Wonen Vlist heeft van de Belastingdienst de ANBI-status gekregen. ANBI’s mogen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen. Daartegenover staat dat een ANBI bepaalde gegevens online publiceert, zoals de naam van de instelling, de naam van de bestuurder en het jaarverslag.

Hieronder vindt u alle relevante documenten en gegevens:

 

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Algemene voorwaarden
Bestuursreglement
Reglement Raad van Commissarissen
Statuten
Governancecode
Groen Wonen Vlist - Strategische visie
Klokkenluidersregeling
Prestatieafspraken
Toezichtbrief 2021
Maatschappelijke visitatie
Bestuurlijke reactie – Maatschappelijke visitatie
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017