Woningaanpassingen (Wmo)

Heeft u als huurder aanpassingen in uw woning nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen? Deze aanpassingen zijn wettelijk geregeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Deze wet geldt sinds 1 januari 2007 en is erop gericht dat iedereen zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kan blijven wonen. Ook als u met een beperking of belemmering te maken hebt. De gemeente is verantwoordelijk voor alles wat in de Wmo is geregeld. De wet regelt bijvoorbeeld de hulp bij het huishouden, maar ook woningaanpassingen.
Woningaanpassingen zorgen ervoor dat u zelfstandig kunt blijven wonen
Onder de Wmo vallen aanpassingen die langer dan zes maanden nodig zijn en helpen bij ‘normale woonfuncties’, zoals eten, slapen en wassen. De Wmo geldt dus niet voor aanpassing voor een hobby-, werk- of recreatieruimte.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een woningaanpassing?
Het uitgangspunt van de Wmo is dat eerst wordt gekeken naar wat u zelf kunt en hoe familie, bekenden of vrijwilligers u kunnen helpen. Waar nodig wordt professionele hulp ingeschakeld. Mensen die zelf geen ondersteuning kunnen regelen, kunnen bij de gemeente terecht voor ondersteuning uit de Wmo. Bijvoorbeeld mensen met beperkingen door ouderdom, handicap, chronische (sociaal-) psychische problemen en (ouders van) kinderen met opvoedproblemen.

De gemeente betaalt uw woningaanpassing als u daar recht op heeft. Het kan echter zijn dat bij bepaalde (kleine) aanpassingen een eigen bijdrage wordt gevraagd.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met de gemeente Krimpenerwaard (maandag t/m vrijdag tussen 8.30-17.00 uur) via telefoonnummer 14 0182

Meer informatie over de Wmo of woningaanpassingen kunt u vinden op de website van de gemeente Krimpenerwaard.

Zorg en ondersteuning
Bekijk website

Meer informatie over de Wmo of woningaanpassingen