Aanvraag formulier zonnepanelen Groen Wonen Vlist

Kruis het vakje aan van het gewenste pakket

Pakket keuze

Het is belangrijk dat u een installatie kiest passend bij uw eigen huidige elektraverbruik. Levert u met de Zonnepanelen meer stroom op dan u zelf kan verbruiken dan kunt u tot ca 2030 nog gebruik maken van een vergoeding (salderingsregeling) voor deze terug levering aan het stroomnet. De verwachting is namelijk dat u na 2030 geen vergoeding meer ontvangt voor het terug leveren.


Met de huidige ontwikkeling van de energieprijzen is het belangrijk u goed voor te lichten over debasis waarop u uw keuze baseert. Veel hangt namelijk ook af van uw eigen energieleverancier welkeu heeft gekozen. De prijzen en voorwaarden verschillen tussen de leveranciers onderling sterk.Daarnaast is er sinds 01 januari 2023 sprake van een door de overheid ingesteld energieplafondwelke ook van invloed is op uw eigen situatie. Kortom het is best ingewikkeld u goed voor te rekenenwat nu ongeveer de besparing is die u kunt verwachten.


Wij hebben in onderstaande rekenvoorbeeld met een prijs van 0,20 cent per KWH gerekend Voor de minimale jaarlijkse opwekking is 275 WP stroom per paneel aangehouden. Paneel is 375WP


* De servicekosten worden buiten de huur om in rekening gebracht. Hierdoor wordt over deze kosten ook geen huurverhoging toegepast. Deze servicekosten worden wel jaarlijks geïndexeerd conform de CPI index. Het huidige prijspeil in deze brief is per 1-1-2023 vastgesteld. Genoemde servicekosten zijn de enige kosten aan Groen Wonen Vlist die u heeft voor de zonnepanelen. U krijgt niet te maken met andere of verborgen kosten. Ook het aanpassen van uw meter door de netbeheerder, als dat nodig is, is gratis.