Aanvraagformulier voor woningruil

Beide ruilkandidaat vullen dit aanvraagformulier in een ondertekenen het. Alleen een aanvraag voorzien van alle genoemde gegevens wordt door in behandeling genomen

Gegevens van de aanvrager (huidige huurder Groen Wonen Vlist)

Geslacht

Medehuurder

Geslacht

Huishouding

Aantal overige gezindsleden en huisgenoten die mee verhuizen, bijv. inwonende kinderen:
Naam en geboortedatum
relatie met hoofdaanvrager
 

Huidige woning

Woningtype

Gegevens ruilkandidaat

Geslacht

Medehuurder

Geslacht

Huishouding

Aantal overige gezinsleden en huisgenomen die mee verhuizen, bijv. inwondende kinderen
Naam en geboortedatum
relatie met hoofdaanvrager
 

Huidige woning

Woningtype

Graag de volgende gegevens aanleveren:

  1. De jaaropgave van het afgelopen jaar
  2. een recente loon- en of uitkeringstrook
  3. een inkomensverklaring van de belastingdienst
  4. een kopie van een geldig legitimatiebewijs
  5. een recent uitreksel uit het bevolkingsregister met daarin vermeld de datum vestiging adres, de datum vestiging in de gemeente, alle medebewoners en het woonverleden
  6. een verhuurdersverklaring