Verduidelijking toewijzing NoM-woningen Stolwijk

Ons is ter ore gekomen dat er veel onduidelijkheid is onder de inwoners van Stolwijk over de toewijzing van onze 14 nieuwe NoM woningen aan de Groenhove e.o.
Dat vinden wij erg vervelend. Daarom willen wij in dit bericht graag uitleggen hoe deze toewijzing is verlopen.

Inschrijven als woningzoekende
Iedereen mag zich inschrijven als woningzoekende in de gemeente Krimpenerwaard. Woningzoekenden afkomstig uit de gemeente hebben geen voorrang op woningzoekenden van buiten de gemeente, tenzij zij een urgentieverklaring hebben. Inwoners van Stolwijk hebben geen voorrang op andere woningzoekenden van buiten Stolwijk. Dit is in de gemeentelijke huisvestingsverordening vastgelegd.

Bepalen van de volgorde op de lijst
De nieuwe woningen in Stolwijk hebben een huur tot de zogenoemde aftoppingsgrens (in dit geval €597,30).
Hogere inkomens (in dit geval tot € 36.798) mogen wel in woningen met huren onder de aftoppingsgrens gehuisvest worden. Maar lagere inkomens mogen NIET in woningen met een huur boven de aftoppingsgrens gehuisvest worden. Vandaar dat lagere inkomens (met recht op huurtoeslag) voorrang krijgen op woningzoekenden met hogere inkomens. Onze kerntaak is immers het huisvesten van mensen met een laag inkomen.

Binnen bovengenoemde groep wordt vervolgens de volgorde bepaald op basis van inschrijfduur. Hoe langer iemand ingeschreven staat, hoe hoger deze persoon op de lijst komt te staan. De plaatsing op de lijst gebeurt automatisch door het systeem van Wonen in de Krimpenerwaard.

Woningen Groenhove e.o.
De woningen aan de Groenhove e.o. zijn dus toegewezen aan woningzoekenden met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag en die het langst ingeschreven stonden. Enkele woningen zijn met urgentie toegewezen. De gemiddelde inschrijfduur bedroeg iets meer dan 2 jaar. Dat is tamelijk kort. Mensen uit Stolwijk die gereageerd hebben (met het juiste inkomen) maar geen woning toegewezen hebben gekregen, hadden dus een kortere inschrijfduur.

Het kan dus zijn dat een inwoner uit Stolwijk al járen ingeschreven staat en toch geen woning toegewezen heeft gekregen. Dat kan als de inwoner uit Stolwijk geen recht op huurtoeslag heeft en andere woningzoekenden wel.

Mensen van buiten Stolwijk die een woning hebben toegewezen gekregen, hebben én een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag én stonden langer ingeschreven dan mensen uit Stolwijk die ook gereageerd hebben maar geen woningen hebben toegewezen gekregen.

Geen doorstromingsexperiment
De nieuwe woningen waren in eerste instantie bedoeld voor gezinnen. Dat is bepaald in de tijd dat er een enorme vluchtelingenstroom naar Europa was en gemeenten op grote schaal plekken zochten om vluchtelingen te huisvesten. Inmiddels is de vluchtelingenstroom zeer sterk verminderd. Het huisvesten van statushouders en hun gezinnen heeft geen prioriteit meer. Daarom is voor deze woningen niet gekozen voor een doorstromingsexperiment. Bij een dergelijk experiment krijgen inwoners binnen de gemeente voorrang op inwoners van buiten de gemeente.
In theorie is het mogelijk om bij nieuwbouw zo`n experiment toe te passen, mits daarvoor een volkshuisvestelijke aanleiding is. In dit geval was die aanleiding er niet. De korte inschrijfduur wijst erop dat er geen grote spanning op de woningmarkt in Stolwijk is.

Overigens hebben er relatief weinig gezinnen op de woningen gereageerd.

Vragen? Neem contact met ons op!
Wij begrijpen dat de toewijzingsregels soms ingewikkeld kunnen over komen. We hopen u met dit artikel voldoende uitleg te hebben gegeven. Mocht dit niet zo zijn en heeft u nog vragen? Twijfel dan alstublieft niet om contact met ons op te nemen. We beantwoorden uw vragen graag.

Bekijk alle berichten