Verduurzamingsprojecten in voorbereiding!

Het projectteam van Groen Wonen Vlist is samen met het projectteam van Hagemans Vastgoedonderhoud druk bezig met de voorbereidingswerkzaamheden voor de volgende verduurzamingsprojecten:

🌱Trompstraat (en omgeving) in Haastrecht: 88 woningen
🌱Karekietstraat in Stolwijk: 27 woningen

Op dit moment wordt onderzocht welke werkzaamheden noodzakelijk zijn om het beoogde energielabel A te behalen. Daarna wordt er een plan uitgewerkt hoe we deze maatregelen gaan uitvoeren. Het uitgangspunt is dat we de woningen goed willen onderhouden, maar ook zodanig gaan verduurzamen dat ze in de toekomst blijven voldoen aan alle eisen.

Om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden aan de Trompstraat (en omgeving) begin volgend jaar daadwerkelijk kunnen starten, moeten we vanuit de Natuurwet ervoor zorgen dat er geen broedende vogels en/of vleermuizen aanwezig zijn. Daarom zijn de woningen zoals we noemen ‘ongeschikt’ gemaakt voor het maken van nesten. Openingen in de gevel en in het dak zijn dichtgezet met borstels.

Voor de Karekietstraat wachten we op de provincie Zuid-Holland, die de ontheffingsaanvraag moet goedkeuren. De verwachting is dat de vergunning in april/mei 2023 wordt verleend. Als de vergunning binnen is, kunnen we ook daar (na het broedseizoen, in september) de woning ‘ongeschikt’ maken voor het broeden van vogels en vleermuizen.

Planning verduurzamingsprojecten aankomende jaren:
🌱2024 Fazanthof en omgeving in Stolwijk: 23 woningen
🌱2025 Julianaplein en Bernhardstraat in Vlist: 17 woningen

Alle informatie over de verduurzamingsprojecten kunt u volgen op onze website en social media kanalen.

Terug naar overzicht