Maatschappelijke visitatie Groen Wonen Vlist 2019-2022 🔍

Maatschappelijke visitatie Groen Wonen Vlist 2019-2022 🔍

Woningcorporaties moeten zich eens per vier jaar laten visiteren. Een onafhankelijk commissie gaat dan in gesprek met huurders en partners, waaronder de Gemeente Krimpenerwaard, WelZijn Krimpenerwaard en de collega corporaties. Zo leggen we openbare verantwoording af over ons functioneren en onze maatschappelijke prestaties. Groen Wonen Vlist heeft Ecorys in 2023 opdracht gegeven voor het uitvoeren van een maatschappelijke visitatie.

💬 Directeur-bestuurder Gerwin Kamps:
“Goed is het kernwoord dat Groen Wonen Vlist typeert vanuit het visitatierapport en daar zijn we trots op. Goed is ook goed genoeg. In een wereld waarin altijd maar naar meer, beter, comfortabeler, risicolozer en hoger wordt gestreefd zijn wij blij met deze typering. We zijn realistisch in onze ambities. We kijken daarbij goed naar wat onze mogelijkheden zijn en zijn praktisch in onze houding. Groen Wonen Vlist is een betrokken partner en staat dicht bij haar bewoners en partners. Alleen ga je snel, samen kom je verder!”

Benieuwd naar het rapport? Klik dan op deze link!

Terug naar overzicht